Умови використання та правила користування сайтом reserve.in.ua

При користуванні та використанні сайту reserve.in.ua будь-яким способом, ви автоматично погоджуєтесь з усіма «Умовами використання та правилами користування сайтом».

Положення про розголошення особистих даних.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» поняття інформація визначається як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до частини 2, статті 34 Конституції України «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір». «Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя» (частина 2 статті 34 Конституції України).

Відповідно до статті 5 Закону України «Про інформацію» «Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів». «Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб».

Згідно з приписами статті 7 Закону України «Про інформацію» «Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує всім суб'єктам інформаційних відносин рівні права і можливості доступу до інформації. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом».

Відповідно до частини 1, статті 12 Закону України «Про інформацію» «Інформація довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище». «Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного характеру є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали, електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими інформаційно-телекомунікаційними системами» (частина 2 статті 12 Закону України «Про інформацію»).

Згідно з частиною 2 статті 20 Закону України «Про інформацію» «Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом».

Сайт reserve.in.ua містить інформацію довідкового характеру, правовий статус якої передбачений ст. 12 Закону України «Про інформацію». Довідкова інформація, що розміщена на нашому сайті, отримана з публічних джерел інформації й не має статусу інформації з обмеженим доступом, в т.ч. конфіденційної інформації, доступ до якої може бути обмежений фізичною або юридичною особою у відповідності до ст. 21 Закону України «Про інформацію». Згідно з частиною 1, статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» - «Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних)». У відкритому доступі мають право розголошуватися:

  • для фізичних осіб: ПІБ, адреса, телефони, КВЕДи, регіональні дані по статистиці, податковій, ПФУ, інформація про банкрутство, незавершені виконавці впровадження;
  • для юридичних осіб, крім вище перечисленого, також ПІБ директора, ПІБ (найменування) та адреси засновників, їх частки в статутному фонді.
  • для юридичних осіб, крім вище перечисленого, також ПІБ директора, ПІБ (найменування) та адреси засновників, їх частки в статутному фонді. Сайт reserve.in.ua має законне право на розголошення назви компанії, контактних даних, відгуків, текстів описів та решти інформації, яка є у вільному доступі. А також:
  • Використовувати адреси електронної пошти та інші контакти зареєстрованих Користувачів (зокрема для розсилання повідомлень).
  • В будь-який час на свій власний розсуд видаляти, редагувати або змінювати та передавати, публікувати будь-який контент і відгуки.
  • Використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на сайті reserve.in.ua, зокрема статті, фотографії, відео, графіку.

Адміністрація reserve.in.ua не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в контенті, а також не може гарантувати дійсність особистості інших користувачів, з якими ви можете взаємодіяти при використанні сервісу, та вірність й правдивысть інформації щодо компаній.

Умови реєстрації та сайті reserve.in.ua

Інформація сайту reserve.in.ua доступна для усіх Користувачів, незалежно від того, зареєстрований Користувач, чи ні. Проте, зареєстровані Користувачі мають більше можливостей на нашому сайті. Щоб здійснити реєстрацію, необхідно вказати інформацію у відведених реєстраційних формах. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу. Користувач самостійно вказує свої контактні дані: ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та номер телефону, або погоджується з тим, що сайт отримає таку інформацію з вказаного профілю із соціальних мереж. Користувач погоджується з дотриманням та виконанням правил та політики сайту reserve.in.ua. Користувач надає свою згоду на використання Адміністрацією на власний розсуд та в будь-який спосіб його права інтелектуальної власності без виплати винагороди. Користувач несе повну відповідальність за дії, здійснені з його (Користувача) профілю й зобов’язується зберігати свій пароль в конфіденційності. У випадку виявлення Користувачем несанкціонованого використання його (Користувача) облікового запису, Користувач повинен негайно повідомити про це адміністрацію сайту reserve.in.ua у формі звернення на електронну пошту: info@reserve.in.ua

Обмеження відповідальності Адміністрації: Користувач використовує сайт виключно на власний ризик і сам несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності за:

  • відповідність сайту цілям Користувача;
  • за зміст матеріалів на сайті та за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.

Адміністрація сайту reserve.in.ua старається постійно забезпечувати безперебійну роботу сайті, проте не несе відповідальності за часткову або повну втрату контенту, що розміщений на сайті, а також за якість та швидкість перегляду контенту. Адміністрація сайту не несе відповідальності за посилання, розміщені на нашому сайті. Користувач повинен розуміти й усвідомлювати ризик переходу на невідомий сайт чи ресурс. Користувач визнає і погоджується з тим, що адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів, їх контент, а також будь-які наслідки пов’язані з використанням цих сайтів. Рейтинг компанії формується за виведеною формулою «Нижня межа довірчого інтервалу Вільсона». У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів сайту Користувач повинен якнайшвидше повідомити про це адміністрацію сайту електронною поштою: info@reserve.in.ua або за номером телефону: (050) 812-94-67

Увійти